Dobry manager w pracy - to co chcemy!Czy manager może dobrze wspierać pracę innych? Czy manager może poświęcić czas na budowanie wartości firmy i jednocześnie rozwijać się w kierunku nowych szans, stanowiących dalsze możliwości awansu? A czy manager nie powinien zajmować się przede wszystkim sobą? Czy osoba tego typu musi mieć jakiekolwiek ambicje, cele, marzenia i plan dalszego rozwoju? Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy sobie. Moim zdaniem, nieważne czy posiadamy podobne poglądy, czy też nie – słuszna odpowiedź to ta, która sprawia nam przyjemność.

Zarządzanie rozwojem osobistym

Rozwój osobisty to proces badania, zrozumienia i zmiany siebie. Jest to ciągły proces samopoznania, eksploracji i zmiany. Zarządzanie rozwojem osobistym (PDM) to proces, który ma na celu pomóc pracownikom w nauce, rozwoju i rozwoju. Dzięki PDM pracownicy mogą aktywnie podchodzić do swojej kariery i doskonalić swoje umiejętności. Jeśli Twoja firma posiada program szkolenia pracowników, prawdopodobnie wchodzi on w zakres PDM.

Zarządzanie rozwojem osobistym to kontynuowanie zmagań z własnymi słabościami oraz odkrywanie w sobie potencjału, który może stać się celem dalszego rozwoju. To otwarcie się na nowe pomysły, podejście do działania i odbierania całościowych sygnałów. Z czasem dostrzeże, że wyznacza sobie szersze cele, które pozwalają mu się rozwijać bez zwiększania wymagań wobec innych.

Dobry manager jako źródło wiedzy

Dobry menedżer to źródło wiedzy dla swojego zespołu. Obowiązkiem kierownika jest upewnienie się, że członkowie zespołu mają dostęp do informacji, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Dobry menedżer powinien także umieć identyfikować i stwarzać możliwości rozwoju zawodowego, które pomogą członkom zespołu rozwijać się w ich karierze.

Manager może być źródłem wiedzy dla pracowników. Co znaczy być źródłem wiedzy? To położenie się na ich łatwym fotelu, zapewnienie im szybkiego rozwiązania problemu i otrzymanie szybkiej odpłaty. Zadawanie pytania, wspieranie dalszego rozwoju i absorbcji nowej wiedzy. To kontynuowanie współpracy z pracownikami oraz pomaganie im w rozwoju. Czar przyciągania i pociągania do siebie pracowników to połączenie łączenia swoich kompetencji z ich potencjałem.

Praca zespołowa i wspieranie rozwoju zespołu

Praca zespołowa jest ważną częścią miejsca pracy. W tej sekcji omówiono, w jaki sposób zespoły mogą wspierać się nawzajem w rozwoju.

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć, jest to, że zespoły muszą mieć wspólne zrozumienie tego, co starają się osiągnąć. Bez tego członkowie zespołu nie będą w stanie współpracować wydajnie i efektywnie. Po drugie, ważne jest, aby członkowie zespołu czuli się doceniani i szanowani przez siebie nawzajem, aby w razie potrzeby mogli udzielać informacji zwrotnych i wsparcia. Wreszcie, regularna komunikacja między wszystkimi członkami zespołu jest niezbędna, aby mogli zrozumieć potrzeby swoich kolegów z zespołu i odpowiednio się dostosować.

Dobry manager potrafi rozmawiać z klientami, wystawiać faktury oraz mówić o firmie i jej produktach. Dobry manager potrafi rozmawiać też z pracownikami o ich potrzebach oraz o tym, czego potrzebują, by swoją pracę mogli rozwijać. Dobry manager potrafi zainteresować zespołem tematy, które są ważne dla rozwoju firmy i zespołu. Dobry manager wspiera zespoły w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów. Dobry manager chce poznać potrzeby pracowników. Dobry manager jest otwarty na nowe pomysły, które mogą być dla firmy bardziej korzystne.

Rozwijajmy się razem!

Rozwijajmy się razem! To oczekiwanie od pracownika, że manager będzie pomagał w rozwoju. Rozwijajmy się razem! To przekraczanie granic wzajemnej komunikacji, zwiększanie wymagań i współodpowiedzialności. Rozwijajmy się razem! To pomoc w rozwikłaniu problemów, a nie ich bagatelizowanie i przekierowanie na sprawy, których manager chce załatwić na pierwszym miejscu. Rozwijajmy się razem! To wspieranie w dążeniu do wymarzonego celu oraz dania możliwości pozostawienia w firmie swojej ślady.

Czasem warto porozmawiać o tym, co chcemy. Czasem warto porozmawiać o tym, co mamy. Jeśli chcesz wiedzieć co masz, to dziś możesz porozmawiać o swoim życiu osobistym i swoich doświadczeniach. Jeśli chcesz wiedzieć co mamy, to wspólnie z innymi możesz porozmawiać o tym, co znajduje się w twojej firmie.