Na jakim etapie rozwoju powinno być 5-letnie dziecko?Ogólnie rzecz biorąc, dzieci przechodzą z jednego etapu rozwoju do następnego w naturalnej i przewidywalnej kolejności. Jednak każde dziecko rośnie i zdobywa umiejętności w swoim własnym tempie.

Niektóre dzieci mogą być zaawansowane w jednej dziedzinie, np. w rozwoju językowym, ale nieco wolniej rozwijające się w innej, np. w sprawności sensorycznej i motorycznej. Etapy rozwoju są zwykle podzielone na pięć głównych obszarów: wzrost fizyczny, rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny i społeczny, rozwój językowy oraz rozwój sensoryczny i motoryczny.

Wzrost i rozwój fizyczny

 • W wieku 5 lat większość dzieci przybiera na wadze około 4,4 kg.

Myślenie i rozumowanie (rozwój poznawczy)

W wieku 5 lat większość dzieci:

 • Zna swój adres i numer telefonu.
 • Rozpoznaje większość liter alfabetu.
 • Potrafi policzyć 10 lub więcej przedmiotów.
 • Zna nazwy co najmniej 4 kolorów.
 • Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące czasu.
 • Wiedzą, do czego służą przedmioty domowego użytku, takie jak pieniądze, jedzenie czy urządzenia.

Rozwój afektywny i społeczny

Do czasu ukończenia 5 roku życia większość dzieci:

 • Chce być lubiana i akceptowana przez swoich przyjaciół, choć czasami może być niemiła dla innych.
 • Przestrzega zasad przez większość czasu.
 • Wykazują niezależność.
 • Lepiej potrafią odróżnić fantazję od rzeczywistości, ale lubią zabawę w udawanie i przebieranie się.
 • Mają charakterystyczne dla danej płci sposoby zabawy. Zabawki dla 5-latka charakteryzują się potrzebą zaangażowania większej siły i aktywności fizycznej. Dziewczynki w tym samym wieku częściej angażują się w zabawy społeczne.

Rozwój językowy

Do 5 roku życia większość dzieci:

 • Potrafi prowadzić sensowną rozmowę z inną osobą.
 • Używa czasu przyszłego, np.: "Jutro idziemy do zoo!"
 • Często nazywają ludzi (lub przedmioty) poprzez ich relacje z innymi, np. "mama Michała" zamiast "pani Jolanta".
 • Potrafi opowiedzieć historię i dorośli mają minimalne trudności ze zrozumieniem tego, co mówią.

Rozwój sensoryczny i motoryczny

Do czasu, gdy mają 5 lat, większość dzieci:

 • Utrzymywać równowagę, skakać i wspinać się.
 • Skakać na jednej nodze.
 • Samodzielnie korzysta z toalety. Jednak nadal mogą moczyć łóżko.

W wieku 5 lat większość dzieci potrafi używać swoich dłoni i palców (drobne umiejętności motoryczne) do:

 • Narysowania trójkątów i innych kształtów geometrycznych.
 • Narysowania osoby z głową, ciałem, rękami i nogami.
 • Ubierania i rozbierania się samodzielnie, chociaż mogą jeszcze potrzebować pomocy przy np. zapinaniu guzików, lub wiązaniu butów.