Co o pracy sądzi pracownikMiejsce pracy pełne zaangażowanych i współpracujących ze sobą pracowników bardziej przypomina zespół niż grupę ludzi pracujących w tym samym miejscu. Pracownicy będą bardziej skłonni do włożenia dodatkowego wysiłku, kiedy poczują, że są częścią zespołu, a rotacja będzie prawdopodobnie niższa, ponieważ pracownicy będą mieli poczucie, że mają udział w firmie i jej sukcesie. Posiadanie wartości takich jak przejrzystość, uczciwość i zaufanie staje się kluczowe dla każdej organizacji lub firmy - nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale również z praktycznego. W takim klimacie posiadanie wartości takich jak przejrzystość, uczciwość i zaufanie staje się kluczowe dla każdej organizacji lub firmy - nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale także z praktycznego.

Bądź wiarygodny i niezawodny

Kiedy pracownicy wiedzą, że jesteś wiarygodny i niezawodny, będą wiedzieli, że mogą powierzyć Ci swoje życie, co jest szczególnie ważne, ponieważ tak wielu pracowników pracuje dziś zdalnie. Bądź punktualny na spotkaniach, dotrzymuj obietnic i upewnij się, że pracownicy otrzymują wynagrodzenie na czas. To wszystko są pozornie małe rzeczy, ale przechodzą długą drogę w zdobywaniu zaufania pracowników. Pracownicy, którzy czują, że na ich firmie można polegać, będą chętniej pracować i pozostaną w niej dłużej, wiedząc, że ich podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone.

Bądź sprawiedliwy i uczciwy

Dużą częścią bycia sprawiedliwym i uczciwym pracodawcą jest zapewnienie, że twoi pracownicy są traktowani jednakowo bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną czy jakikolwiek inny czynnik. Upewnij się, że w Twojej firmie obowiązuje polityka niedyskryminacji i że Twoi pracownicy są jej świadomi. Daj pracownikom znać, że pracujesz nad stworzeniem bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego miejsca pracy, a wielu z nich prawdopodobnie doceni ten gest. Równość nie dotyczy tylko wynagrodzenia czy świadczeń - odnosi się również do ilości pracy, jaką otrzymują pracownicy. Upewnij się, że Twoi pracownicy nie biorą na siebie więcej niż są w stanie udźwignąć, zwłaszcza jeśli pełnią funkcję kierowniczą. Bądź świadomy różnych rodzajów pracy wykonywanej przez pracowników, aby nie polegać zbyt mocno na jednym rodzaju osoby. Na przykład, jeśli masz kilku menedżerów mediów społecznościowych, upewnij się, że nie prosisz ich o pisanie długich raportów.

Bądź aktywnie zaangażowany i współpracuj

Zaangażowane i współpracujące miejsca pracy to takie, w których pracownicy wiedzą, że ich wkład jest doceniany i że są traktowani z szacunkiem. Możesz uczynić swoje miejsce pracy bardziej angażującym, zachęcając do otwartych i szczerych dyskusji oraz zachęcając pracowników do wyrażania opinii. Daj im znać, że ich myśli i pomysły są cenione, a prawdopodobnie odwdzięczą się tym samym, czyniąc środowisko pracy bardziej angażującym. Daj pracownikom możliwość rozwijania swoich możliwości i uczenia się nowych umiejętności, a także zachęcaj ich do realizowania swoich zainteresowań poza pracą.