Jak być dobrym menedżerem dla firmyNowoczesne miejsca pracy stają się coraz bardziej dynamiczne i zorientowane na pracę zespołową. Oznacza to, że pracownicy nie pracują już w silosach, lecz współpracują ze sobą, aby osiągnąć wspólny cel. Rola menedżera nie sprowadza się już tylko do przydzielania zadań pracownikom i pilnowania ich czasu pracy, ale polega na byciu trenerem, doradcą i przewodnikiem dla zespołu, dzięki czemu mogą oni osiągać jak najlepsze wyniki i rozwijać się zarówno jako jednostki, jak i profesjonaliści. Dobra wiadomość jest taka, że bycie skutecznym menedżerem nie jest nauką o rakietach. Każdy, kto ma duże umiejętności interpersonalne, może zostać wyjątkowym menedżerem. Świetni menedżerowie mają pewne umiejętności, które wyróżniają ich spośród innych i pomagają im odnieść sukces w tej roli. Aby stać się dobrym menedżerem w swojej firmie, trzeba umieć zrozumieć, czego potrzebuje zespół, słuchać aktywnie, a nie pasywnie, wzbudzać zaufanie u członków zespołu poprzez okazywanie im zaufania, przekazywać konstruktywne informacje zwrotne, gdy jest to konieczne, szczodrze udzielać pochwał, gdy są one należne, oraz tworzyć środowisko, w którym wszyscy czują się wysłuchani i zrozumiani. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz być dobrym menedżerem dla firmy!

Określ jasne oczekiwania i cele

Jeśli członkowie zespołu nie rozumieją, czego i dlaczego się od nich oczekuje, nie będą w stanie efektywnie wykonywać swoich zadań. Doprowadzi to jedynie do frustracji i niechęci wobec menedżera, a także do spadku wydajności. Przed przydzieleniem zadań upewnij się, że dobrze rozumiesz cele i zadania związane z Twoją rolą oraz czego oczekuje się od Ciebie i Twojego zespołu.

Upewnij się, że członkowie Twojego zespołu również rozumieją swoje cele i mają narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia. Jeśli członkowie zespołu nie rozumieją jasno oczekiwań, zapytaj ich, czego potrzebują, aby efektywnie wykonywać swoją pracę. Jeśli cele nie są osiągane, ważne jest, aby porozmawiać z członkami zespołu o tym, dlaczego nie są one osiągane, aby mogli zrozumieć, co należy poprawić.

Komunikuj się skutecznie

Komunikacja jest kluczem do bycia skutecznym menedżerem. Trzeba umieć skutecznie rozmawiać z członkami swojego zespołu, ale także z innymi członkami organizacji, takimi jak kierownik i koledzy. Osoby te odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów i zadań, dlatego ważne jest, aby umieć się z nimi skutecznie komunikować.

Dobra komunikacja obejmuje nie tylko mówienie, ale także słuchanie. Należy być obecnym i uważnie słuchać, co inni mają do powiedzenia. Rozmawiając z członkami zespołu lub innymi osobami w firmie, należy używać języka zrozumiałego dla wszystkich i utrzymywać kontakt wzrokowy. W ten sposób pokazujesz, że jesteś zainteresowany tym, co ma do powiedzenia druga osoba, i okazujesz jej szacunek.

Wydobądź ze swojego zespołu to, co najlepsze

Jako menedżer musisz wiedzieć, co kręci członków Twojego zespołu, na czym im zależy i co chcą osiągnąć w swojej karierze. W ten sposób możesz im pomóc w osiągnięciu jak najlepszych wyników i realizacji celów. Można się tego nauczyć, będąc aktywnym słuchaczem. Słuchanie jest jedną z najlepszych umiejętności, jakie może posiadać dobry menedżer.

Aktywne słuchanie oznacza nie tylko słuchanie tego, co ktoś ma do powiedzenia, ale także bycie w pełni obecnym, uważne słuchanie i zadawanie pytań, aby upewnić się, że w pełni rozumie się, co dana osoba powiedziała. Aktywne słuchanie pokazuje, że jesteś zainteresowany daną osobą, szanujesz jej myśli i pomysły. Pomaga też lepiej zrozumieć, czego chcą członkowie zespołu i jak chcą być wspierani.

Organizuj produktywne spotkania

Jako menedżer będziesz musiał brać udział w spotkaniach ze swoim zespołem lub z innymi działami firmy. Stosując się do poniższych wskazówek, zadbaj o to, by spotkania były produktywne:

  • Upewnij się, że wszystkie spotkania mają jasno określony cel. Co chce się osiągnąć na spotkaniu? Dlaczego organizujesz to spotkanie? - Ustal jasny porządek obrad i upewnij się, że wszyscy mają jego kopię. Pomoże to wszystkim utrzymać się na właściwym torze.

  • Odnotuj wszelkie działania, które zostaną omówione podczas spotkania. Pozwoli to upewnić się, że cele spotkania zostały rzeczywiście osiągnięte i że o niczym nie zapomniano.

  • Upewnij się, że spotkanie zakończy się o czasie. Niektóre spotkania mogą być konieczne, ale inne można skrócić lub całkowicie z nich zrezygnować.

  • Weź pod uwagę etykietę spotkań. W trakcie spotkania staraj się odnosić z szacunkiem do innych osób i utrzymywać pozytywną atmosferę, w której każdy może zostać wysłuchany.

Odprawiaj się regularnie

Utrzymuj regularny kontakt z członkami swojego zespołu, zwłaszcza jeśli są to pracownicy zdalni. W ten sposób pokazujesz, że zależy Ci na ich postępach i dobrym samopoczuciu oraz że w razie potrzeby jesteś gotowy do pomocy. Może to mieć ogromny wpływ na ich wydajność i produktywność, a także pomóc im poczuć się bardziej związanymi z firmą. Można to osiągnąć, organizując regularne spotkania, sprawdzając postępy i wyniki pracy członków zespołu lub prowadząc z nimi rozmowy grupowe lub wideorozmowy. Bycie dobrym menedżerem w firmie nie musi być trudne. Wszystko, czego potrzebujesz, to cierpliwość, umiejętność słuchania i uczenia się oraz chęć stawiania innych na pierwszym miejscu. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, będziesz na dobrej drodze do zostania skutecznym menedżerem!