Dlaczego przyszłość Europy jest niepewnaPrzyszłość Europy jest niepewna. Stare pewniki znikają, pojawiają się nowe zagrożenia, a napięcia między starymi sojusznikami rosną. W czasie, gdy UE musi się zjednoczyć, zaufanie między jej członkami pęka. Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do trzeciego z sześciu artykułów na temat przyszłości Europy, które podsumowują poglądy czołowych myślicieli na szeroki zakres tematów związanych z przyszłością Europy. Artykuł ten podsumowuje, dlaczego przyszłość Europy jest niepewna, co to oznacza dla UE i jak Europejczycy mogą wspólnie iść naprzód w niepewnym świecie.

Co oznacza niepewność dla UE?

Niepewność to stan, w którym nie ma pewności co do przyszłych wydarzeń. Ta niepewność wpływa obecnie na UE na wiele sposobów.

  • Po pierwsze, decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE w 2019 r. wywołała kryzys zaufania w UE. Nakłada to dodatkowe napięcia zarówno na UE, jak i na Wielką Brytanię, gdy próbują negocjować swoje przyszłe relacje.
  • Napięcia te mogą osłabić obie strony przed negocjacjami i doprowadzić do wyniku, którego żadna ze stron tak naprawdę nie chce. Cel 2 Po drugie, UE stoi w obliczu rosnących wyzwań i nowych zagrożeń, które powodują dużą niepewność w UE.

Na południu nowy rząd Włoch kwestionuje unijne zasady dotyczące zadłużenia i imigracji. Na wschodzie Rosja umacnia swoje wpływy i budzi obawy przed kolejnym konfliktem na Ukrainie. Na północy USA kwestionują UE w kwestii handlu i jej globalnej roli. A na Zachodzie wyjście Wielkiej Brytanii z UE i wzrost populizmu stanowią wyzwanie dla samego przetrwania UE.

Napięcia wśród europejskich sojuszników

Populistyczni przywódcy, którzy doszli do władzy we Włoszech i na Węgrzech, zakwestionowali wartości i instytucje UE. A nowy rząd w Niemczech, który wciąż jest kierowany przez tradycyjne partie prounijne, z trudem znajduje odpowiedź. We Włoszech sceptyczny wobec UE populistyczny rząd zakwestionował unijne zasady fiskalne, obiecując masowe zwiększenie wydatków publicznych. Aby zapobiec kryzysowi, inne rządy UE zaproponowały Włochom łagodniejsze stanowisko w sprawie ich zadłużenia, ale to wywołało napięcia w stosunku do unijnych reguł fiskalnych, które mają zapewnić, że wszystkie rządy UE będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Populistyczne wyzwanie dla przyszłości UE jest jednym z kilku nowych zagrożeń, które powodują dużą niepewność w UE. Na południu, nowy rząd Włoch kwestionuje unijne zasady dotyczące zadłużenia i imigracji. Na wschodzie Rosja umacnia swoje wpływy i budzi obawy przed kolejnym konfliktem na Ukrainie. Na północy USA kwestionują UE w kwestii handlu i jej globalnej roli. A na Zachodzie wyjście Wielkiej Brytanii z UE i wzrost populizmu stanowią wyzwanie dla przetrwania UE.